Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
ANUNCI BOIB COBRANÇA 3º TRIM. FEMS 2017 2978/2017 Publicació al BOIB Anuncis Anunci del període de Cobrament del 3r. trimestre de Fems de 2017. 22/06/2017
LLISTAT OBJECTES TROBATS 3052/2017 .Procediment Genèric (Policia Local) Anuncis LLISTA D'OBJECTES TROBATS EN EL MAGATZEM DE LA POLICIA LOCAL. EXPEDIENTS DEL 122 AL 321/2017. 22/06/2017
Cerificat no s'han presentat al·legacions 3659/2016 Convocatoria y Pruebas de Selección de Personal Laboral [Fijo/Temporal] por Concurso-Oposición. Anuncis Proves selectives per cobrir una plaça d'Arquitecte , laboral, certificat de no haver-se presentat al·legacions a la llista provisional de puntuacions dels aspirants 15/06/2017
BOIB 68 17.06.03 597/2017 .Procediment Genèric (Contractació / Patrimoni) Anuncis Acord d'iniciació dels expedients d'investigació sobre la titularitat d'alguns camins. 08/06/2017
EDICTE 2809/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal Edictes NOTIFICACIÓ RESOLUCIONS SOBRE MENORS I FAMÍLIES 07/06/2017
tauler 2794/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal Edictes NOTIFICACIÓ DE SANCIÓ 07/06/2017
Acta resolució d'al·legacions i llista definitiva de les puntuacions per cobrir la plaça de Tresoreria 2737/2016 Creación y Clasificación de Puestos de Trabajo reservados a Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional Anuncis Acta resolució al·legació i llista definitiva de les puntuacions per cobrir la plaça de Tresoreria de l'Ajuntament de Sóller. 06/06/2017
Acta Constitució Tribunal i puntuacions 25-05-17 3659/2016 Convocatoria y Pruebas de Selección de Personal Laboral [Fijo/Temporal] por Concurso-Oposición. Anuncis Acta i puntuacions de les proves selectives per cobrir una plaça en règim laboral d'Arquitecte de l'Ajuntament de Sóller. 29/05/2017
Acta Constitució Tribunal i Valoració Mèrits Tresoreria 2737/2016 Creación y Clasificación de Puestos de Trabajo reservados a Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional Anuncis Acta Constitució Tribunal de les proves selectives de Tresoreria, valoració dels mèrits i entrevista personal. 24/05/2017
ANUNCI BOIB COBRANÇA IBIU- IBIRCAT2017 2425/2017 Publicació al BOE Anuncis Notificació col·lectiva de cobrament dels tributs d'IBI Urbana i d'IBI Rústica corresponents a l’exercici 2.017 de l’Ajuntament de Sóller. 23/05/2017